ДИРЕКТОРИЯ

(тагыраагы — Аткаруу Директориясы) — 1795-жылдан 1799-жылга чейин өкүм сүргөн Франция респ-касынып өкмөтү. Ал Беш жүзчүлөр ж-а Ак сакалдар советтери шайлаган 5 мүчөдөн (ди-ректордон) турган. Ири буржуазиянын кызыкчылыгын жактаган. Ички ж-а тышкы саясаты рев-ялык кыймылга каршы ж-а басып алуучулук-ка багытталган. Беш жүзчүлөр м-н Ак сакалдар советтеринин жаңы шай-лоосунда (1798-ж. апр.) респ-качыл демократтар жеңишке ээ болгон. 1799-ж. Д-нын бийлиги кайра начарлайт. Ачык реакционерлер анын составынан чыгарылат. 18 брюмерде Наполеон Бонапарт баштаган (1799-ж. нояб.) мамл. төңкөрүш Д-ны биротоло кулатып, согуштук-бурж. диктатура орноткон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *