ДИПОЛЬ, НУРЛАНУУСУ

— нурлан-туучу системанын электр диполдук моментинин убакыт б-ча өзгөрүшү-нүн натыйжасында электромагниттик толкундун чөйрөгө таралышы. Эгер системадагы заряддардын ылдамдыгы жарыктыкынан аз болсо, нурлануу системанын электрдик диполь моменти р = ег м-н аныкталат; убакыт бирдигиндеги Д. н-нун интенсивдүү-лүгү /=2/3с3 (р)2, с —жарык ылдамдыгы, р — диполь моменти, к. Электромагниттик нурлануу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *