—бир мамлекеттин экинчи бир мамлекеттен дипл. өкүлдөрдү чакырып алышы. Д. б. ү-нө көбүнчө согуштун чыгышы, мамлекеттердин ортосундагы мамилелердин бузулушу себеп болот. Мис, 1904-ж. Япония Россияга, 1941-ж. фаш. Германия СССРге кол салып, дипл. байланыш үзүлгөн.

от 2020