ДИПЛОМАТИЯЛЫК РАНГДАР

— дипл. кызматкерлерге бериле турган бөтөнчө наам. Д. р. берүү системасы ж-а тартиби ар бир мамлекеттин закону м-н жөнгө салынат. Мындай Д. р-га элчи, посланник, советник, биринчи секретарь, атташе ж. б. кирет. СССРде 1918-ж. 4-июнда РСФСР ЭКС-тин декрети м-н эски Д. р. жоюлуп, полномочиелүү өкүлдүк наамы м-н алмаштырылган. 1941-ж. 9-майда СССР Жог. Советинин Президиумунун Указы м-н чет өлкөлөрдөгү сов. дипл. өкүлдөр үчүн атайын ж-а полномочиелүү элчи, атайын ж-а полномочиелүү посланник, ишке ишенимдүү өкүл деген Д. р. белгиленген. СССР Жог. Советинин Президиумунун 1943-ж. 28-майдагы Указына ылайык Тышкы иштер мин-восунун ж-а чет мамлекеттеги СССРдин дипл. өкүлдүктөрүнүн дипл. кызматчылары үчүн биринчи ж-а экинчи класстагы советник, атташе ж. б. рангдар киргизилген.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *