ДИПЛОМАТИЯЛЫК КОРПУС

— бир мамлекеттеги дипл. өкүлдүктүн дипл. персоналынын мүчөлөрүнүн тобу. Тар мааниде алганда Д. к.— чет мамлекеттердин өкүлдөрү, элчилердин башчылары жайгашкан жер. Кеңири мааниде — өкүлдөр турган мамлекет тарабынан берилген дипл. карточка-лары бар бардык кызматкерлер. Д. к-ка классы б-ча жогору турган, ошол мамлекетте биринчи болуп өкүлдүк кызмат өтөп жаткан адам (старшина) жетекчилик кылат. Д. к. саясий бирикме же уюм эмес. Ал салтанаттуу каадаларды гана орундатат. Мис, уюшкан түрдө куттуктоо, ыраазылык билдирүү, көңүл айтуу ж. б.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *