ДИПЛОМАТИЯЛЫК ИММУНИТЕТ

— чет өлкөдөгү дипл. өкүлдүктөрго ж-а алардын кызматкерлерине берилүүчү артыкчылыктардын ж-а укуктардын жыйындысы. Д. и. маселелерин жөнгө салуучу эл аралык укук нормалары 1961-ж. дипл. катнаш ж-догү Вена конвенциясы б-ча кодификация-ланган (СССР анын катышуучусу болгон). Өкүлдөрдүн керт башына, алар жашаган, иштеген имараттарга эч ким тийбестиги, ар кандай чи-гымдардан, милдеттерден бошотулу-шу, суракка алынбастыгы, алар жашаган мамлекеттерде жерг. сотторго соттолбостугу Д. и. болот. СССРде Д. и. мамл. дипл. ж-а консулдук Жобо м-н жөнгө салынат. Ал 1966-ж. 23-майда кабыл алынган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *