— жаш төлдүн жугуштуу ылаңы. Ага көбүнчө музоо, козу, кээде торопой ж-а кулун чалдыгат. Ылаңдын козгогучу — ланцет сымал диплококк. Дем алуу ж-а ашказан-ичеги жолдору аркылуу жугат. Ылаңдаган төлдүн темп-расы 4Гка чейин .көтөрүлүп, дем алышы ж-а ■ жүрөгүнүн кагышы тездейт, жөт-күрөт, кан аралаш чычкактайт ж. б. Чоң малдын көбүнчө жатыны ж-а желини сезгенет. Дарылоо: сульфаниламид, антибиотиктер (пенициллин, стрептомицин, диплококке каршы сыворотка ж. б.) колдонулат. Дарттуу мал өзүнчө бөлүнүп, санитария-зоогигиена эрежелеринин негизинде багылат, короо-сарай убагында тазаланып, дезңрфекцияланат.

от 2020