ДИПЛОИД

от2020

Ноя 30, 2020

 (гр. diploos —эки ж-а eidos — түр) — хромосомалардын го-мологиялык жуптары бар клетка же организм. Мындай клеткаларда же оргаңизмде хромосомалар гаплоиддуу клеткалардын хромосомаларына караганда.эки эсе көп. Эркек ж-а ургаачы гаметанын кошулушунун пайда болгон зигота дайыма диплоиддүү болот. Д-дүү абалдан гаплоиддүүлүк-кө өтүү жыныс клеткаларын — гаме-таларды пайда кылуу мейоздуп бөлү-нүүдө ишке ашат. Гаметалар кошулганда, хромосоманын Д-дүү саны кайра калыбына келет.

от 2020