ДИОФАНТ

от2020

Ноя 30, 2020

— Понт падышасы Митри- «1944-жылы 7-майда Сапун-тоону алуу» диорамасынан фрагменттер: 1. Лейтенант М. Головнянын башчылыгы м-н чабуулга өтүү. 2. Чабуулга… дат VI Евпат(зрдун кол башчысы. Б. з. ч. 110— 109-жылда аскерлери м-н Крымга 2 жолу жөнөтүлгөн ж-а Хер-сонести басып алууга умтулган скиф-тердин чабуулунун мизин кайтарган. Б. з. ч. 107-ж. Боспордогу көтөрүлүштү басуу үчүн, Д. Понттон Крым-га 3-жолу жортуул жасаган ж-а Чыгыш Крымды басып алып, көтөрү-лүшчүлөрдү талкалаган. Боспор мамлекети (б. з. ч. 63-жылга чейин) Мит-ридат VIra баш ийген.

от 2020