ДИОРИТ

от2020

Ноя 30, 2020

(гр. diorizo — чектейм, айрып ажыратам) — плагиоклаз (олиго-клаз же андезин), роговой обманка, авгит, биотиттен түзүлгөн магмалык тоо тек. Д-те 6—10%ке чейин кварц минералдары кездешее, анда ал кварц ту у диорит деп аталат. Составындагы ЭЮг 55—65%ти түзөт. Күңүрт түстөгү минералдар 30% ке жакын. Өңү боз, жашыл боз. Д. жаратылышта аз тараган, адатта гранит, гранодиорит бар жерде кезигип, алар м-н тыгыз байланышта болот. О. эле өз алдынча шток, тарам, лакколит ж. б, интрузия массивдерин пайда кылат. Д. көбүнчө курулуш материалы катары, кээ бир түрү кооз болуп, жакшы жылмалангандыктан, имараттарды кооздоодо, ваза ж. б. буюмдар, кээде скульптура жасоодо колдонулат.

 

от 2020