ДИОПТРИЯ

от2020

Ноя 30, 2020

линза ж. б. октук симметриялуу оптикалык системалардын оптикалык күчүнүн бирдиги. Белгилениши D. Башкы фокус аралыгы 1 м линзанын же сфералык күзгү-нүн оптикалык күчү 1 D болот. Нур-ду чогултуучу линзанын оптикалык күчү оң, чачыратуучу линзаныкы терс сан м-н туюнтулат, к. Көз айнек.

от 2020