ДИОПСЙД

от2020

Ноя 30, 2020

(гр. di—эки Ж-а гр. opsis— түр) — пироксендер тобундагы минерал; кальций м-н магнийдин метаси- ликаты. Хим. формуласы CaMg[Si206]. Моноклин системасында кристаллда-нат. Өңү боз, бозомук жашыл. Катуулугу Моос шкаласы б-ча 5,5—6. Са-. лышт. салм. 3,2—3,38. Д. ар кандай формадагы бүртүкчөлөр түрүндө габ-бродо, диабазда, диоритте, сиенитте, контакт скарндарында ж. б. магма-лык ж-а метаморфизмделген тоо тек-терде болот. Д.— тоо тек түзүүчү минерал.

от 2020