ДИОКСАН

от2020

Ноя 30, 2020

д и э т и л е н д и о к о и д — эфир жыттанган түссүз суюктук; эрүү t 11,8°С, кайноо t 101,3°С. Д. суу, спирт, эфир м-н жакшы аралашат. Ө. ж-да этилёнгликолдон (1), хлорек-стен (2) ж-а этилен кычкылынан (3) алынат. Д. аңетилцеллюлозаны, минералдык ж-а өсүмдүк майларын, сырларды эритүү үчүн колдонулат.

от 2020