ДИОД

— электр тогун бир тарапты көздөй өткөрүүчү эки электроддуу прибор. Анын электр вакуумдуу, тондуу (газ разряддуу) ж-а жарым өт-көргүчтүү түрлөрү бар. Вакуумдуу ж-а тондуу Д-Дун электроддору: катод— электрондордун булагы, анод — электрондорду кабыл алгыч. Мында аноддун потенциалы катодго караганда оң болгондо гана электрондор катоддон анодду карай өтүп, электр тогу пайда болот, эгер терс болсо, электрондор андан түртүлүп, электр тизмеги б-ча ток жүрбөйт. Д. радио-техникада, электроникада, энергети-када өзгөрмө токту түзөтүү, детек-торлоо, жыштыкты өзгөртүү ж-а көбөйтүү, электр тизмектерин алмаштырып туташтырууда колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *