ДИОДОТ

от2020

Ноя 30, 2020

(т. ж. белгисиз — б. з. ч. 230-ж. ченде ө.) — Грек-Бактрия мам-лекетин негиздөөчү. Б. з. ч. 3-к-дын ортосуна чейин Антиох Инин Бак-триядагы акими болгон. Б. з. ч. 250-ж. ченде Бактрияны көз каранды эмес деп жарыялап, падыша титулун кабыл алган. Д. өлгөндөн кийин, бийликти анын уулу Диодот II мурастай калган.

от 2020