ДИОГЕН СИНОПСКИН

(б. з. ч. 404— 323-жылдар ченде) — байыркы грек < философу, кийиктер мектебин не-гиздегеп Антисфендин шакирти. Д. С. мад-тты жерип, адамзатты алгачкы жамааттык абалга кайтууга чакырган. Ал өзүн дүйнөнүн гражданини-мин деп эсептеп, аял м-н балдардын орток болушун жактаган; мораль м-н көпчүлүккө кайдыгер карап, эң ыңгайсыз турмуш шарттарында да жашай берген; аскеттик турмушту даңазалаган. Ал сенсуализм көз карашынан Платонду сынга алган. Д. С-дин филос. ой жугүртүүлөрү мажес болгон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *