ДИН СЕКТАЛАРЫ

(лат. Secta— адамдардын обочолонгон тобу дегенден) — өзүнчө диний көз караштар-ды жетекчиликке алып, жалпы дин-ден бөлүнүп чыккан динчилер тобу. Бардык эле диндерде секталык агымдар, топтор, уюмдар бар.. Көпчүлүк секталар — тиги же бул дин жамаат-тарынан чыккан динге ишенүүчүлөр тобу. Сыртынан караганда Д. с. ортодокс агымдагы догмалык ж-а ырым-жырымдар маселеси б-ча пикир ке-лишпегендиктерден чыккансыйт. Ал эми чындыгында Д. с-нын келип чыгышына таптык коомдогу социалдык карама-каршылыктар себепчи. Социалдык карама-каршылыктар күч алып, тап күрөшү жүрүп жаткан ка-пит. өлкөлөрдө улам жаңы секталар пайда болуп жатат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *