— кандайдыр бир диний окуялардын же мифологиялык кейиптердин урматына үрп-адат м-н өткөрүлүүчү күнгү) жер жүзүндөгү бардык материк-терден, СССРде, көбүнчө Каз-ы, Таж-н ж-а Кырг-н аймагынан табылган.

от 2020