ДИНОЗАВРЛАР

от2020

Ноя 30, 2020

(Dinosauria) — сой-баяндалган. Кыргыз элинде Д. ы. лоочулардын архозаврлар классча-айрыкча 19-к-дын башында Кокон сындат^, чоң түркүмү. Д-дын бир хандыгынын тушунда өнүгө башта- нече жүз түрүн бириктирген 2 түркү-ган. Аларды Кокон зулумдары ислам мү 7 түркүмчөгө бөлүнгөн. Д-дын дининин догмаларын жерг. элдин аң- алгачкы түрү орто триас доорунда, сезимине сиңдирип, кулдукта кармап акыркы түрү бор доорунун аягына ТУРУУ үчүн колдонушкан. Бул сая- чейин жашаган. Д-дын түпкү теги — сатты жерг. эзүүчүлөр да колдогон, триастык архозаврлар — текодонттор. Совет бийлигинин орношу ж-а илим- Д-дын калдыктары (скелети, баш сөө-дин өнүгүшү м-н Д. ы. өсүшүн токтотту.

от 2020