ДНОК, ДНЦ, селинон — хим. зат. Отоо чөптөргө, а. ч. өсүмдүктөрү н үн зыянкечтери м-н илдеттерине каршы күрөшүү үчүн колдонулат.

 

от 2020