ДИНАСТИЯ

от2020

Ноя 30, 2020

 (гр. dynasteia — бийлик, үстөмдүк) — мурас б-ча падышалык тактыны биринен бирине өткөрүп берүүчү бир уруудан же бир тукумдан чыккан монархтар. Мис, Россияда — Романовдор, Францияда — Бурбон-дор, Австрия-Венгрияда — Габсбург-дар ж. б.

от 2020