ДИНАМОНДОР

от2020

Ноя 30, 2020

—аммоний селитрасы м-н күкүм түрүндөгү же суюк күйүүчү заттардан (жыгач ун, чым көң, көө, парафин, мазут, алюминий күкүмү ж. б.) турган жарылгмч заттар. Жарылуу күчү компоненттердин май-даланышына ж-а аралашуусуна жараша болот. Аммиак селитрасы нымдашып, сууда жакшы эригендиктен, Д. физ. жактан туруксуз келет. Жардыруу иштеринде көп колдонулат.

от 2020