ДИНАМИТТЕР

 (фр. dynamite, гр. dynamis ■— күч) — суюк нитроэфир-луу жарылгыч заттар. Д-дин негизги бөлүгү — нитроглицерин. Составы б-ча аралашма ж-а желатин Д., ал эми нитроглицериндин санына жараша жог. ж-а, төмөнкү проценттүү Д-ге бөлүнөт. Аралашма динамит (гур динамит) кизельгур дун (25%) ж-а нитроглицериндин (75%) аралашмасынан турат. СССРде төмөнкү проценттүү аралашма Д. <■ кеңири пайдаланылат. Желатин динами т — желатинделген нитроэфирден турган ийилгич катуу аралашма. Алардын составы түрдүүчө, мис, жог. проценттүү желатин динамит 62% суюк нитроэфир, 3,5% коллоксилин, 2,5% жыгач уну, 32% Na, К се-литрасынан даярдалат. Д. шахталар-да, жалпы эле катуу заттарды жар-дырууда колдонулат.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *