ДИНАМИКА КАТАРДАГЫ

 (ста-тистикада) — убакыт бирдигинин ичиндеги кубулуштардын өнүгүшүн аныктоочу статистикалык маалымат катарлары. Мис, Кыргыз ССР б-ча эт өндүрүү (миң тонна м-н жылына) 1960-ж. 59,6; 1970-ж. 78,8; 1973-ж. 87,9 болгон. Келтирилген маалыматтагы эт өндүрүү көрсөткүчтөрү бир жылдык Д. к-нын деңгээли болот. Ал деңгээл бир убакыт ичиндеги кубулуштун абалын айкындаса, убакыт аралык, белгилүү датадагы өнү-гүштү көрсөтсө — у ч у р к у деп аталат. Д. к. тармак же ‘ ишкана б-ча ө. ж. өндүрүшүнүн көлөмү, жумушчулардын саны, продукциянын өз наркы ж. б. көрсөткүчтөрдүн узак мөөнөттө өзгөрүшүн талдайт. Д. к-нын закон ченемин анализдөөдө төмөнкү статистика мүнөздөмөлөрү колдонулат: абс. өсүш, орточо абс. өсүш, өсүү темпи, өрт. өсүү темпи, катардын орт. деңгээли. Кийинки мезгилдин өсүү деңгээлинен өткөн мезгил-дикин алып таштаса, абс. өсүш чыгат. Мис, 1970—73-ж. Кыргыз ССРин-де эт өндүрүүнүн абс. өсүшү 7,8—9,1 миң т түзгөн. Бир нече жылдагы абс. өсүштү ошол жылдардын санына бөлсө, жылдык орточо абс. өсүш чыгат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *