— тышкы чөйрөнүн таасирине организмдин реакциясын белгилөөчү физиол. түшүнүк. Организмдин тыштан болгон кайталануучу бир түрдүү таасирге көнүгүшү. Д. с-тин түзүлүшү тышкы дүүлүктүргүчтөрдүн мүнөзүнө ж-а нерв системасынын өзгөчөлүгүнө жараша болот.

Ад.:   Дмитриев А. С, Физиология высшей нервной деятельности, М., 1964.

от 2020