ДИНАМИКАЛЫК СИСТЕМА

 — абалы убакыт бирдигинде өзгөрүлүп туруучу физ. объектилердин бирикмеси. Д. с-нын абалын ар кандай маанини кабыл алуучу wi, —, wra чоңдуктары м-н мүнөздөөгө болот. Анда ал системанын кыймыл закону жөнөкөй дифференциал теңдемелер системасы түрүндө жазылат: Wi=/i {w\,…, wm), i=l,…, т. Д. с-нын абалын аныктоочу координаталардын мейкиндиги — фаза мейкиндиги, ал эми Д. с-нын берилген бир гана абалын аныктоочу чекит фаза чекити деп аталат. Фаза чекитинин фаза мейкиндигинде кандайдыр бир сызык б-ча жылышы системанын абалынын убакыт б-ча өзгөрүшүн сүрөттөйт. Бул сызык фаза траекториясы деп аталат. Д. с-нын негизги мүнөздөмөсү — анын турукг туулугу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *