— жөндөө процессинде жөндөлүүчү чоңдуктун талап кылынуучу ж-а чыныгы маанилеринин ортосунда пайда болуучу айырма.

от 2020