ДИМОРФИЗМ

от2020

Ноя 30, 2020

 (гр. di-эки ж-а гр. morphe—форма) —бир жерде жашоочу бир түрдөгү организмде морфол-фи-зиол. белгилери б-ча айырмаланган эки форманын болушу. Д.— полимор-фиамдин жеке >к_а кадимки учуру. Жаныбарларда көбүнчө жыныстык Д. учурайт. Мис, алардын жалпы көрү-нүшүндөгү (көлөмү, түсү), эркек ж-а ургаачысындагы (короз ж-а мекиян, бугу-марал), о. эле тукум алмашуу-дагы, метагенездеги (гидроиддик по-липтерде, гидромедузаларда), циклд- морфоздогу (дафнияларда) айырма-лар. Мезгилдүү Д-де организмдин өсүүсү темп-ранын өзгөрүшүнө байланыштуу. Мис, ала канаттуу көпөлөктүн жазгы формасы кичине, түсү кызыл саргыч, күзүндөгүсү чоң кара кочкул, Ысык-Көлдөгү алабуганын эркегинин жон канаты жазы, ургаа-чысыныкы кууш. Өсүмдүктөрдө да мезгилдүү Д., экологиялык Д. байкалат. Мис, жебе жалбырак сууда 1,5 м ден ашык тереңдикте өссө, жалбырагы тасма сымал, жээкке жакын өссө, жебе формасында болот.

от 2020