C6H5N (CH3) 2 — эки метил, бир фенил топтору бар амин; түссүз суюктук, кайноо 1192,5— 193,5°С Орг. эриткичтердин көбүндө жакшы эрийт. Д-ге Михлер кетонун ж-а ге=нитрозодиметиланилинди пайда кылуу реакциясы мүнөздүү. Ал күкүрт к-тасынын таасири м-н метил спиртин ж-а анилинди басым астында ысытуудан алынат. Д. түрдүү боекторду, жарылуучу заттарды син-тездөө үчүн кеңири колдонулат.

от 2020