ДИЛИ

от2020

Ноя 30, 2020

Тимордун борбору. Тимор а-н-дагы негизги порт-шаар. Калкы 20 миң (1970). Самын, парфюмерия ж-а карапа буюмдары жасалат, кофе иштетилет. Сыртка пахта, кофе, кокос жаңгагынын данеги, каучук, жүн ж-а тери чыгарат.

от 2020