ДИЛЕММА

от2020

Ноя 30, 2020

(гр. dilemma — эки жактуу болжоо) — белгилүү бир нерседе карама-каршы эки белги болуп, башка белгинин болбостугу ж-дөгү пикир; бири бирине карама-каршы болгон эки мүмкүндүктөн бирөөнү тандап алуу. Шарттуу-бөлүнүүчү силлогизм-дин ой негизине эки шарттуу ж-а бөлүнүүчү пикирлер кирип, бөлүнүүчү пикирде альтернатива түрүндө шарттуу пикирлердин негиздери же натыйжалары бириктирилген учур да Д. болот. Д. экиге бөлүнөт: конструк-циялык (ырастоочу — modus) ж-а деструкциялык болуп (тануучу — modus tollens). Алар жөнөкөй ж-а татаал болуп бөлүнөт. Кээде бир Д-ны мазмуну жагынан карама-каршы башка Д-га коюп, анын жалган экенин далилдөөгө болот. Өтмө маанисинде Д.—эки бирдей жаман жолдун бирин тандоого тийиш болуп, адамдын кыйын абалда калышы.

от 2020