ДИКТОФОН

от2020

Ноя 30, 2020

 (лат. dicto —жатка айтып берем ж-а …фон) — сүйлөгөн «өздү жазып алуучу аппарат. Сүйлөгөн сөздү кайра кайталоого ж-а кагазга кол м-н жазып алууга болот. Д-до негизинен магниттик жазып алуу пайдаланылат. Анын негизги түйүндөрү: үн жазылгычты (магнит лентасы, сым, алкак, диск ж. б.) жылдыруучу механизм, магнит бер-ку, үн күчөткүч ж-а кайра угузгуч, электр блогу. Магнитофонго караганда Д-дун жыштык өткөрүү тилкеси кууш (300—4500 гц) болгондугу үн жазылгычты жайыраак (мис, магнит лентасын 4,76 ж-а 2,38 слг/сек ылдамдык м-н) жылдырууга ж-а 1,5 с ка чейин үзгүлтүксүз жаза берүүгө мүмкүндүк берет. Жаңы сөздөрдү жазуу учурунда мурда жазылгандар автоматтык түрдө өчүрүлөт. Д-до лен-таларды эки багытка жылдырып кайра түрүү ылдамдатылган ж-а жазылгандардын кичине бөлүгүн кайталап угузуу үчүн лентаны кайра артка жылдыруу тездетилген. Д. лекция ж-а аңгемелешүүнү, чогулуш ж-а кеңеш-мелерде сүйлөнгөн сөздөрдү, телефон ж-а диспетчердик сүйлөшүүлөрдү жазып алууда колдонулат.

от 2020