ДИКТИОКАУЛЕЗ

от2020

Ноя 30, 2020

— малдын гелъмин-, гоз ылаңы. Аны Dictyocaulus уруусундагы мите пайда кылат. Малга личинка м-н булганган тоют, суу аркылуу жугат. Ичегидөги . личинка лимфа түтүкчөлөрү аркылуу канга өтүп, андан өпкөгө кирип, сезгөнди-рет. Ылаң м-н көбүнчө жаш мал жабыркат. Ылайга чалдыккан төлдүн бою өспөй, кунардуулугу төмөндөйт, шайы кетет, жөткүрөт, айрым учурда темп-расы көтөрүлүп, чычкактат. Ылайдын диагнозу лабор-ялык изилдөөнүн негизинде коюлат. Дары катары иоддун суудагы эритиндиси, дитразинцитрат ж. б. колдонулат. Аэрозолдоп дарылоо да жакшы натыйжа берет. Саздак ж-а колоттуу жерге мал жаюуга тыюу салынат. Ылаң чыккан чарбалардын малына дегельминттөө жүргүзүлөт.

от 2020