ДИКТАТОР

(лат. dictator, dicto — бийлеймин, буйрамын) — 1) байыркы Италиянын бир катар латын шаарла-рынын жыл сайын шайлануучу чексиз укуктуу башкаруучусу, о. эле Латын союзунун башчысы; 2) Байыркы Римде респ-ка мезгилинде (б. з. ч. 5-к.— 1-к-дын 2-жарымы) коркунуч туулуп (согуш, ички баш аламандык), бийликти бир адамга берүү зарылдыгы пайда болгондо, сенаттын чечими б-ча консулдар 6 айлык мөөнөткө дайындаган адам (магистрат). Мамлекетте™ бардык бийлик Д-дун колунда болгон. Д-Ду дайындаганда, титулуна анын шайланышынын себеби көрсөтүлгөн (мис, согуш коркунучу туулганда дайындалган Д.— согуш жүргүзүүчү Д.). Б. з. ч. 4-к-га чейин Д-дун өкүмүнө каршы элдик чогулушка апелляция берүүгө тыюу салынган. Д. бардык кызмат адамын, о. эле консулду да башкарган. Адегенде Д-лукка патрицийлер гана, б. з. ч. 356-жылдан плебейлер да дайындалган. Сулла ж-а Цезардын тушунда чексиз мөөнөткө дайындалып Д-лук кызмат монархиялык мүнөз | алган. Аны б. з. ч. 44-ж. Марк Анто-* ний жойгон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *