ДИКТАНТ

от2020

Ноя 30, 2020

(лат. dicto — жат жаздыруу) 1 жат жазуу — көбүнчө орфография м-н пунктуацияны окутууда окуучуларды сабаттуу жазууга жатыктыруу, алардын билимин текшерүү ж-а бекемдөө үчүн колдонулган жазуу иштеринин бир түрү. Д. ж а-т ы к т ы р м а (эскертме, түшүндүрмө, тандалма, эркин, текшерме ж. б.) ж-а контролдук деп бөлүнөт. Окуучулардын билимин калыптандыруу ҮЧҮН! жатыктырма Д. жүргүзүлөт, контролдук Д. аркылуу алардын билими сындалып, баа коюлат. Д-тын класска жараша көлөмү ж-а баа нормасы болот. Анын өзгөчө формалары гуля, юз^ башка сабактарда да колдонулат (мис, география, музыка).

от 2020