ДИКСОН

от2020

Ноя 30, 2020

— Карек деңизинин Енисей булуңундагы аска^далуу арал. Мате-риктен 1,5 км алыстыкта. Аянты 25 км2 ге жакын. Бийикт. 50 м ге чейин. Ландшафты — негизинен поляр-дык тундра. 1878-ж. саякатчы Нор-деншельп, кеме м-и келип, аралдын чыгыш жээгиндеги ичке булуңду анын экспедициясын каражаттаган швед көпөсү Диксондун ысымы м-н атаган. Кийин бул ат бүт аралга энчилейин калган. Д-до 1916-жылдан бери гидрометеорол. станция иштейт.

от 2020