ДИЗЕЛЬ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯСЫ

дизель кыймылдаткычтары аркылуу айландырылуучу бир же бир нече генератор м-н жабдылган энергет. установка (к. Дизель). Д. э. с. туруктуу ж-а көчмө болуп бөлүнөт. Туруктуу Д. э. с-нын кубаттуулугу 750—2200 кет ка жетет ж-а негизинен синхрондуу генераторлор м-н жаб-дылат. Мындай станциялар электр тармактарынан алыс суу ж7а жылуулук станциялары^: курууга Мүмкүндүк жок жерлерде орнотулат. Көчмө Д. э. с. айыл чарба, токой ө. ж. ж-а геол. чалгындоо экспедициясын-да негизги (же авариялык) ток булагы, ал эми транспортто негизги энергетикалык установка катары колдонулат. Көчмө станция Сов. Союзун-да 1934-ж. курулган. Д. э. с-нын артыкчылыгы — анын үнөмдүүлүгү, дайыма иштей тургандыгы, оңой ж-а ылдам иштетилиши; кемчилиги — дизель кыймылдаткычынын капиталдык ремонтко чейинки убактысынын аз-дыгы.

Ад.:   Кузнецов А. В., А ч к а-с о в К. А., Устройство, эксплуатация и ремонт дизельных станций, М., 1969.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *