ДИЗЕЛЬ Рудольф

(18. 3. 1858-29. 9. 1913) — абаны кысканда тутанып күйүүчү ичинен куймө кыймылдаткычты түзгөн немец инженери (к. Дизель). 1878-ж. Мюнхендеги жог. политех, мектепти бүткөн. 1892—93-жыл-дагы патенттеринде Карно циклине жакыныраак цикл б-ча иштөөчү ичинен күймө кыймылдаткычты түзүү идеясын сунуш кылган. 1897-ж. Аугс-бургда абаны алдын ала кысып, анан кысуу тактысынын акырында күйүүчү майды чачыратып бергенде өзүнөн өзү күйүп кетүүчү принңипке негизделген кыймылдаткычты түзгөн. Бул кыймылдаткычтын п. а. к. бир аз жогору, бирок ал кымбат баадагы керосин м-н иштеген ж-а конструк-циясында бир топ мүчүлүштөр болгон. 1898—99-ж. бир катар өркүндөтүү иштерин жүргүзгөндөн баштап кыймылдаткыч арзан отун — нефть м-н жакшы иштеп калган. Ошондон кийин ал ө. ж. м-н транспортто кеңири колдонулуп кетти.

Ад.:   Гумилевокий Л. И., Рудольф Дизель [Биографический очерк], М.—Л., 1938.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *