ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗД

от2020

Ноя 30, 2020

дизель кыймыл-даткычы м-н иштөөчү моторлуу 2 же андан көп вагондон ж-а чиркеме ва-гондордон турган состав. Моторлуу вагондор дайыма составдын артында болот. Вагондордогу кыймылдаткычтар бир посттон башкарылат. Д.-п. электрлештирилбеген т. ж-до, шаар айланасындагы катнаштарда жүргүнчү ташуу үчүн пайдаланылат.

от 2020