ДИЗАЙН

от2020

Ноя 30, 2020

(англ. design — долбоорлоо, сызуу, алдын ала ойлоо, о. эле долбоор, план, сүрөт) — материалдык дүйнөнү долбоорлоо ишинин жаңы түрүн туюнтуучу термин. Д. 20-к-дын башында материалдык чөйрөнүн көзгө көрүнүүчү ж-а функциялык касиеттеринин чаржайыт калыптанышына жооп катары пайда болгон. Д. азыркы учурдун татаал өзгөчөлүгүнө ылайык үлгүлөрдү иштеп чыгат. Д. кеңири социалдык-тех. маселелерди (өндүрүштүн иштеши, керектөө, адамдардын материалдык чөйрөдө жашашы) чечет. Кээде Д. деген түшүнүк өндүрүш буюмдарынын эстет, өзгөчөлүгүн долбоорлоону гана билгизет. «Design» же «undustrial design» деген термин 1959-ж. ИКСИДдин («Индустриалдык Д. уюмдарынын Эл аралык совети») биринчи ген. ассам-блеясында кабыл алынган. СССРде Д. Бүткүл союздук тех. эстетика ил. из. ин-ту ж-а анын филиалдары, СССР сүрөтчүлөр союзуна караштуу эксперимент студиялар аркылуу жүзөгө ашат.

Ад.:   Г п а з ы ч е в В. Л., О дизайне, М., 1970.

от 2020