Дидго-ринин айланасында (Тбилисиге жакын жерде) Давид Куруучу башында турган грузин аскерлери м-н селжук-тар армиясынын ортосунда (1121-ж. 15-авг.) болгон. 60 миңдей адамдан турган грузин аскерлери селжуктар-ды катуу талкалоонун натыйжасында 11-к-дын 60-жылдарында Грузиянын селжуктар басып алган жерлери бошотулган.

от 2020