ДИВЕРТИСМЕНТ

 (фр. divertissement — көңүл ачуу) театрда — 17—18-к-да драмалык оюндун (кээде опера же балеттин) мазмуну б-ча байланышпаган ыр, бий, куудулдануу, б. а. ! көңүл ачуу көрүнүштөрүнөн турган кошумча же корутунду бөлүк. 19-к-дын 70-жылдарында Д. эстрадалык театрларда ж-а балагандарда өзүнчө концерттик программа болуп кирет. Орус балетине Д. Ата Мек. согуштан (1812) кийин тарап, патриоттук же элдик темадагы балет спектаклдери-нин өзгөчө түрүнө айланат. Музыка д а — турмуштук музыканын түрү; дөгү дидактикалык чыг-лар да, ал турсун атайын жанрлар да түзүлгөн. Жаңы доордо да айрым акындар ж-а илимпоздор Д. а-ка кай-рылышкан (Н. Бу-ало, «Поэтика өнөрү», А. Поп, «Адам жөнүндө тажрыйба», И. В. Гёте, «Өс үмдүктөрдүн М. В. Ломоносов, метаморфозасы», «Айнектин пайдасы жөнүндө кат»)! 19-к-дан тартып «дидактикалык» деген түшүнүк иск-вого карата терс (кургак акылдан пайда болгон, тенденциялуу үгүт-насыят) мааниге өттү.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *