ДИВАН

(фарсча жазма, китеп) — Ж. ж-а О. Чыгыштын классикалык ад-ттарында тараган ырлар жыйнагы. «Д.» термини кээде эпикалык чыг-лардын жыйнагына (мис, «Кулмийиа-ты-дивани-Фузули»), атүгүл сөздүк-төргө да (Кашкарлык Махмуддун «Диван лугат-ит-түркү») колдонулган. Д-га кирген ырлар жанрдык формалары б-ча же рифмаланган сөздөрдүн алфавит тартибине (алифтен яйге чейинки) жараша жайгаштырылган. Д. көбүнчө казалдардан түзүлгөн.

Ад.:   Бертельс Е. Э., История персидско-таджикской литературы, М., 1960

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *