ДИАХРОНИЯ

от2020

Ноя 30, 2020

(гр. dia — аркылуу ж-а chronos — убакыт) — тил илиминдеги тил фактыларынын тарыхый өсүшүн изилдөө методдорунун жыйындысы; синхронияга карама-каршы түшүнүк.

от 2020