ДИАХРОНИЯ

(гр. dia — аркылуу ж-а chronos — убакыт) — тил илиминдеги тил фактыларынын тарыхый өсүшүн изилдөө методдорунун жыйындысы; синхронияга карама-каршы түшүнүк.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *