(Bacillario-phyta) — бир клеткалуу балырлардын микроскоп м-н гана көрүнүүчү бөлүмү. Мунун жалгыздан ж-а колония болуп жашоочулары бар. Клеткасы бир ядролуу, бир же бир нече саргыч күрөң хроматофорлуу. Ар бир клетка экиге бөлүнүү ж-а жыныстык жолдор м-н көбөйөт. Д. б. үч класска бөлүнөт. Тузсуз сууларда, деңиз-дерде, көбүнчө пдавктондордо өсөт. Алар м-н түрдүү суу жаныбарлары азыктанат. Д. б-нын калдыктарынан пайда болгон диатомит же трепел чөгүндүлөрү ө. ж-да пайдаланат.

от 2020