ДИАТОМИТ

от2020

Ноя 30, 2020

(лат. Diatomeae — диа-том балырлары), инфузориялуу топурак, кизельгур, тоо уну — негизинен диатом балырларынын кабыкчаларынан түзүлгөн борпоң, өңү ак, агыш боз же саргыч чөкмө тоо тек. Хим. составында 70—98% кремний кычкылы (опал) болот. Д. жеңил ж-а көпшөк, газ ж-а суюк эритмелерди сиңирет (адсорбент), жылуулукту, үндү начар өткөрөт, оңой м-н эрибейт, кислотага туруктуу. Деңиз, көл түптөрүндө чогулган диатом ылайларынан пайда болот. Бор мезгилинен тартып, айрыкча кайнозой заманында пайда болгон тоо тек катмарларында учурайт. Д-тин кендери Ы. Чыгыш, Урал, Ортоңку Волга бою ж. б. жерлерде бар. Д. адсорбент ж-а чыпка (фильтр) катары кездеме токуу, нефть-химия, тамак-аш ө. ж-нда, ан-тибиотиктерди, кагаз, боек, суюк айнек, жылуулук ж-а үн өткөрбөс материалдарды чыгарууда, цемент даярдоодо ж. б. пайдаланылат.

от 2020