ДИАТЕРМИЯ

от2020

Ноя 30, 2020

 (гр. diathermaino — жылытам), эндотермия — жог. жыштыктагы ток м-н орган ж-а ткандарды жылытып, электр м-н дарылоонун бир методу. Бул методду чех врачы Р. Цейнек дарылоо практикасына 1905-ж. киргизген. Д. үчүн жог. жыштыктагы (1,65 Мгц) күчтүү ток (3 а ге чейин) колдонулат. Организмде пайда болгон жылуулуктун саны ткандардан өткөн ток күчүнүн квадратына, анын электр каршылыгына ж-а токтун өтүү убакытына пропорциялаш. Органдардын, ткан-дардын электр өткөргүчтүгү бирдей эмес; тери, май катмары, сөөк, булчуңдар катуу ысып, алардын каршылык көрсөткүчтүгү жогору, канга же лимфага бай органдар (өпкө, боор, лимфа түйүндөрү ж. б.) аз жылып, каршылык көрсөткүчтүгү төмөн болот.

от 2020