ДИАС Хосе

(3. 5. 1895, Севилья — 20. 3. 1942, Тбилиси) — Испания компартиясынын ж-а эл аралык жумушчу кыймылынын ишмери. Жумушчунун УУЛУ- Жумушчу кыймылына өспүрүм кезинен катышкан. Ал—Улуттук эмгек конфедерациясына кирген профсоюздар уюмунун жетекчилеринин бири. 1920-ж. СЬвильяда жалпы иш таштоону уюштурууга катышкан. Бир нече жолу түрмөгө камалган. 1925—26-ж. Эл аралык пролет, рев-ялык уюмда (МОПР) иш жүргүзгөн. 1926-ж. Испания компартиясынын (ИКП) катарына өтөт; ИКПнин Апдалузия областтык уюмуна жетекчи, 1932-ж. ИКПнин ген. секретары. Анын жетекчилиги м-н ИКП фа-шизмге каршы күрөш жүргүзөт. 1935-ж. Коминтерндин 7-конгрессинде Коминтерн Аткомунун мүчөсү. Д. башында турган ИКП 1936—39-ж. фаш, козголоңчуларга ж-а италия- лык -германиялык интервентте pre каршы испан элинин улуттук-рев-ялык согушунда чечүүчү күчкө айланган. Респ-ка кулагандан кийин да өз ден соолугу-на карабай компартиянын фа-шизмге каршы кү-рөшүнө жетекчилигин уланткан.

Ад.:   Мещеряков — борьба, М., 1971.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *