ДИАПАЗОН

от2020

Ноя 30, 2020

 [гр. dia pason (chordon) — бардык (кылдар) аркылуу] — 1. Музыкада — ырдоого ылайык үндүн, муз. аспаптын, обондун үн тизмегинин өлчөмү ж. б.; төмөнкү (жоон) ж-а жог. (ичке) үндөрдүн аралыгы. 2. Өтмө мааниде — жөндөмдүүлүктүн, билимдүүлүгүн, ишмердүүлүктүн, чөйрөнүн, кубулуштардын кеңири өлчөмдөрү.

от 2020