ДИАПАЗОН

 [гр. dia pason (chordon) — бардык (кылдар) аркылуу] — 1. Музыкада — ырдоого ылайык үндүн, муз. аспаптын, обондун үн тизмегинин өлчөмү ж. б.; төмөнкү (жоон) ж-а жог. (ичке) үндөрдүн аралыгы. 2. Өтмө мааниде — жөндөмдүүлүктүн, билимдүүлүгүн, ишмердүүлүктүн, чөйрөнүн, кубулуштардын кеңири өлчөмдөрү.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *