ДИАМАГНЕТИК

от2020

Ноя 30, 2020

 — тышкы магнит талаасынын багытына карама-каршы магниттелүүчү зат. Тышкы магнит талаасы болбосо, Д. магниттелбейт. Тышкы магнит талаасынын аракети м-н Д-тин ар бир атому талаага карама-каршы багытталган талаанын чыңалышына Н пропорциялаш магнит моментине i ээ болот (к. Диамагнетизм). Хим. элементтердин ичинен инерттүү газдар, азот, кычкылтек, суутек, кремний, фосфор, цинк, күмүш, алтын ж. б. Д. касиетине ээ болот.

от 2020