ДИАМАГНЕТИК

 — тышкы магнит талаасынын багытына карама-каршы магниттелүүчү зат. Тышкы магнит талаасы болбосо, Д. магниттелбейт. Тышкы магнит талаасынын аракети м-н Д-тин ар бир атому талаага карама-каршы багытталган талаанын чыңалышына Н пропорциялаш магнит моментине i ээ болот (к. Диамагнетизм). Хим. элементтердин ичинен инерттүү газдар, азот, кычкылтек, суутек, кремний, фосфор, цинк, күмүш, алтын ж. б. Д. касиетине ээ болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *